સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી @www.sbi.co.in

sbi vacancy 2022 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એ તેની અધિકૃત વેબસાઇટ પર Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. જરૂરી પાત્રતા માપદંડ ધરાવતા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) 2022 ભરતી માટે છેલ્લી તારીખ 20-09-2022 પહેલા અરજી કરી શકે છે.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) ભરતી 2022 ની હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થા નુ નામસ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 
પોસ્ટનું નામSpecialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) 
જોબનો પ્રકારસ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા નોકરીઓ
જોબ સ્થાનભારત
શરૂઆતની તારીખ31-08-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ20-09-2022
નોંધણી મોડઓનલાઈન અરજી કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://www.sbi.co.in

પોસ્ટનું નામ

 • Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) 
  • (Advertisement No: CRPD/SCO/2022-23/16)
   • Manager (Business Process)
   • Central Operations Team – Support
   • Manager (Business Development)
   • Project Development Manager (Business)
   • Relationship Manager
   • Investment Officer
   • Senior Relationship Manager
   • Relationship Manager (Team Lead)
   • Regional Head
   • Customer Relationship Executive
  • (Advertisement No: CRPD/SCO-WEALTH/2022-23/14)
   • Assistant Manager (Dot NET Developer)
   • Deputy Manager (Dot NET Developer)
   • Assistant Manager (JAVA Developer)
   • Deputy Manager (JAVA Developer)
   • Deputy Manager (AI / ML Developer)
   • Assistant Manager (Windows Administrator)
   • Assistant Manager (Linux administrator)
   • Deputy Manager (Database administrator)
   • Deputy Manager (Application Server Administrator)
   • Deputy Manager (Automation Test Engineer)
   • Senior Special Executive (Infrastructure Operations)
   • Senior Special Executive (DevOps)
   • Senior Special Executive (Cloud Native Engineer)
   • Senior Special Executive (Cloud Native Engineer)
   • Senior Special Executive (Microservices Developer)
  • (Advertisement No: CRPD/SCO/2022-23/13)
   • Manager (Data Scientist Specialist)
   • Dy. Manager (Data Scientist Specialist)
   • System Officer (Specialist)- i. Database Administrator ii. Application Administrator iii. System Administrator

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામશૈક્ષણિક લાયકાત
Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ)ઉમેદવારો કે જેઓ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) પાત્રતા માપદંડ તપાસો

મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી ?

 1. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) નોટિફિકેશન PDF માંથી યોગ્યતા તપાસો
 2. નીચે આપેલ Apply Online Link પર ક્લિક કરો અથવા https://www.sbi.co.in વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 3. અરજી ફોર્મ ભરો
 4. જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 5. ફી ચૂકવો
 6. અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ કાઢો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

છેલ્લી તારીખ20-09-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક SBI 2022 નોટિફિકેશન આઉટ – 714 જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજી કરો : 

ભરતી પોર્ટલhttps://www.sbi.co.in
જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો
એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) ભરતી 2022 ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

છેલ્લી તારીખ 20-09-2022 છે

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા Specialist Cadre Officers (નિષ્ણાત કેડર અધિકારીઓ) ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.sbi.co.in છે

અરજી કરવા માટેની ફી: 
જનરલ/ઈડબલ્યુએસ/ઓબીસી ઉમેદવારો માટે અરજી ફી ₹750/- છે અને એસસી/એસટી/પીડબલ્યુડી ઉમેદવારો માટે કોઈ ફી/ઈન્ફોર્મેશન ચાર્જ નથી. સ્ક્રીન પર માંગ્યા મુજબની માહિતી આપીને ડેબિટ કાર્ડ/ ક્રેડિટ કાર્ડ/ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરી શકાય છે.

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સીધી લિંક:

Treading

Load More...